Her har vi totalforvandlet en kjedelig hage til en fantastisk uteplass med terrasser i forskjellige nivåer, utestue og spilerekkverk rundt.